Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanujemy Pani/Pana prawo do prywatności i w związku z tym chcemy poinformować jak zabezpieczamy Państwa dane oraz w jaki sposób je gromadzimy i przechowujemy.

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób korzystamy z przekazanych informacji, w jaki sposób są gromadzone oraz przechowywane. Korzystając ze strony internetowej pod adresem: www.moonlight.pl – zwanej dalej Sklepem, wyraża Pani/Pan zgodę na praktyki opisane w niniejszej Polityce Prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest firma OKO OPTICAL z siedzibą w Strzelinie (57-100) przy ul. Glinianej 4B – zwana dalej Administratorem.

Gromadzenie danych.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związaną z branżą optyczną i innych firm zawierających elementy firmy spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej oraz z organiczoną odpowiedzilnością. Podczas korzystania ze Sklepu mogą Państwo zostać poproszeni o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza rejestracji oraz formularza zamówienia.

Dane gromadzone za pomocą naszego formularza to:

 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • NIP
 • adres fakturowy/adres dostawy
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne w celu rejestracji konta w Sklepie oraz obsługi i realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Za pomocą podanych danych możemy również przetwarzać je, gdy skontaktują się Państwo z nami telefonicznie, e-mailowo lub listownie.

W naszym Sklepie używamy technologii, takich jak pliki cookies, do zbierania i przetwarzania danych. Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia identyfikacji kontrahenta przy usługach takich jak zakupy w Sklepie czy utrzymanie danej sesji. Pliki cookies są wykorzystywane w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w celu optymalizacji treści dostępnych w Sklepie, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznych. Dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby.

Cele przetwarzania Państwa danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
zawarcia i wykonania umów z kontrahentami Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. Ib RODO) – przez okres trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych np. wystawienia lub przechowywania faktur i innych dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna: art. 6 ust. lc RODO) – przez okres jaki przepisy prawa nakazują przechowywać dane
ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. lf RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia
weryfikacji wiarygodności płatniczej (podstawa prawna: art. 6 ust. lf RODO) – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu umowy
marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. lf RODO) – przez okres trwania umowy lub do złożenia sprzeciwu
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. la RODO) – przez okres od udzielenia zgody do jej cofnięcia.

Wykorzystanie zebranych danych.

Dane osobowe podane przez Panią/Pana umożliwiają nam prawidłowo zrealizować złożone zamówienie, a także są wykorzystywane po to aby móc skontaktować się z Państwem drogą e-mailową lub telefonicznie, na potrzeby obsługi i realizacji złożonego zapytania, ustalania preferencji dotyczących produktów oraz wysyłania materiałów promocyjnych i marketingowych (jeżeli została wyrażona zgoda).
Informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza obszar Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych.

W ramach realizacji umowy z Państwem i w celu ulepszania naszego Sklepu online przekazane dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (m.in. w formie profilowania) – nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Informujemy, że na potrzeby profilowania przetwarzamy te dane, które zostały przez nas pseudonimizowane lub odpowiednio grupowane (czyli w sposób uniemożliwiający określenie tożsamości konkretnej osoby).
Profilowanie może pomóc nam w analizie lub prognozowaniu osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego Sklepu online.
Profilujemy także w celach marketingowych, m.in. odnosnie dopasowania oferty marketingowej. Zbieramy również informacje o korzystaniu ze Sklepu na podstawie tzw. logów dostępowych., aby analizować sprawność Sklepu oraz jego bezpieczeństwo. Takie dane są dla nas również danymi statystycznymi o osobach odwiedzających nasz Sklep (np. informacje o regionie), które pozwalają nam dostosować naszą ofertę.
Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

Okres przechowywania danych.

Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy sprzedaży przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. W przypadku natomiast, gdy żaden przepis prawa nie będzie na nas nakładał innych obowiązków lub nie będzie to wynikało konkretnie z zapisów umowy maksymalnie dane przechowywane będą 10 lat.
Państwa podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania.

Odbiorcy danych.

Państwa dane osobowe udostępniamy wyłącznie zaufanym odbiorcom, czyli podmiotom dzięki którym możemy zrealizować umowę oraz dostarczyć Państwu zamówienie. Do kategorii naszych zaufanych odbiorców należą: usługi magazynowania, usługi księgowe, usługi kurierskie i dostaw.

Prawa w odniesieniu do gromadzonych przez nas danych osobowych.

Pamiętaj, że w każdej chwili masz dostęp do swoich danych osobowych poprzez zalogowanie się loginem i hasłem w naszym Sklepie. Jeśli zapomnisz hasło do logowania możesz skorzystać ze specjalnej opcji „Przypomnij hasło”, gdzie prosimy o wprowadzenie adresu e-mail, z którego korzystasz w naszym Sklepie. Na podany adres odeślemy Ci hasło zastępcze.
Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – sprzeciw marketingowy: mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, prosimy o skontaktowanie się z nami. Moga Państwo również złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Zmiany w polityce prywatności.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy będzie to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy dane osobowe, a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Nasze dane kontaktowe

OKO OPTICAL
ul. Gliniana 4B
57-100 Strzelin
Tel. +48 601 662 650, +48 71 346 04 65
E-mail: biuro@moonlight.pl